CHEN, XiaoQian, XiuMin JIANG, XinXin HUANG, HongGu HE, and Jing ZHENG. “Association Between Probiotic Yogurt Intake and Gestational Diabetes Mellitus: A Case-Control Study”. Iranian Journal of Public Health 48, no. 7 (July 1, 2019): 1248-1256. Accessed April 22, 2021. https://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/17583.