IGISSINOV, N., A. TOGUZBAYEVA, B. TURDALIYEVA, G. IGISSINOVA, Z. BILYALOVA, G. AKPOLATOVA, M. VANSVANOV, D. TARZHANOVA, A. ZHANTUREYEVA, M. ZHANALIYEVA, A. ALMABAYEVA, and A. TAUTAYEV. “Breast Cancer in Megapolises of Kazakhstan: Epidemiological Assessment of Incidence and Mortality”. Iranian Journal of Public Health, Vol. 48, no. 7, July 2019, pp. 1257-64, doi:10.18502/ijph.v48i7.2948.