HUANG, ChunHuan, Xin DENG, Hailin YANG, Xinhui ZHOU, and Qi JIA. 2020. “Spatio-Temporal Mechanism Underlying the Effect of Urban Heat Island on Cardiovascular Diseases”. Iranian Journal of Public Health 49 (8), 1455-66. https://doi.org/10.18502/ijph.v49i8.3889.