SMAILOVA, Dariga, Erlan OSPANOV, Meruert GAZALIYEVA, Dilyara KAIDAROVA, Oxana SHATKOVSKAYA, Zhanar ZAMANBEKOVA, Kuralay AMRENOVA, Tatyana BELIKHINA, Tasbolat ADYLKHANOV, Ardak OMARBEKOV, Marzhan DAULETYAROVA, Lyudmila PIVINA, and Yuliya SEMENOVA. 2019. “Epidemiology of Prostate Cancer in the Republic of Kazakhstan”. Iranian Journal of Public Health 48 (12), 2216-23. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i12.3554.