CHEN, XiaoQian, XiuMin JIANG, XinXin HUANG, HongGu HE, and Jing ZHENG. 2019. “Association Between Probiotic Yogurt Intake and Gestational Diabetes Mellitus: A Case-Control Study”. Iranian Journal of Public Health 48 (7), 1248-56. https://doi.org/10.18502/ijph.v48i7.2946.