GUO, Huijie, Yi YU, Yilu YE, and Shudong ZHOU. 2020. “Accuracy of Self-Reported Hypertension, Diabetes, and Hyper-Lipidemia Among Adults of Liwan, Guangzhou, China”. Iranian Journal of Public Health 49 (9), 1622-30. https://doi.org/10.18502/ijph.v49i9.4076.