IGISSINOV, N.; TOGUZBAYEVA, A.; TURDALIYEVA, B.; IGISSINOVA, G.; BILYALOVA, Z.; AKPOLATOVA, G.; VANSVANOV, M.; TARZHANOVA, D.; ZHANTUREYEVA, A.; ZHANALIYEVA, M.; ALMABAYEVA, A.; TAUTAYEV, A. Breast Cancer in Megapolises of Kazakhstan: Epidemiological Assessment of Incidence and Mortality. Iranian Journal of Public Health, v. 48, n. 7, p. 1257-1264, 1 jul. 2019.