(1)
IGISSINOV, N.; TOGUZBAYEVA, A.; TURDALIYEVA, B.; IGISSINOVA, G.; BILYALOVA, Z.; AKPOLATOVA, G.; VANSVANOV, M.; TARZHANOVA, D.; ZHANTUREYEVA, A.; ZHANALIYEVA, M.; ALMABAYEVA, A.; TAUTAYEV, A. Breast Cancer in Megapolises of Kazakhstan: Epidemiological Assessment of Incidence and Mortality. Iran J Public Health 2019, 48, 1257-1264.